Wandycz Zdzisław (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 1 maja 1949 roku w Chocianowcu k. Lubina.

W dniach 15 – 17 grudnia 1981 roku był członkiem KS w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie. W latach 1982 – 1986 był współzałożycielem i członkiem TKZ w PBK Lubin, organizował pomoc finansową dla ofiar zbrodni lubińskiej i ich rodzin. Od 1982 roku kolportował wydawnictwa podziemne w Lubinie, m.in.: „Solidarność Walczącą”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”. W 1983 – 1986 był współzałożycielem, autorem i redaktorem pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. 6 lipca 1982 roku został zatrzymany w związku z podejrzeniem o podłożenie ładunku wybuchowego pod kasynem MO w Głogowie. W latach 1983 – 1989 współpracował z „Solidarnością Walczącą”. 15 sierpnia 1985 roku został aresztowany za kolportaż, a następnie zwolniony z pracy. Przetrzymywano go w Aresztach Śledczych w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu. 5 grudnia 1985 roku został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat. 6 grudnia tego samego roku został zwolniony. W latach 1986 – 1989 współorganizował Bractwo Oblatów św. Brygidy Dom Głogów. W latach 1986 – 1987 pełnił funkcję brata przełożonego Kapituły, odpowiedzialnego za kontakty z podziemnymi strukturami „S” Zagłębia Miedziowego. Od 1986 roku wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Wykonawczego „S” Zagłębie Miedziowe. W 1986 był inicjatorem Ruchu WiP w Głogowie, w 1987 Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W maju 1987 roku został aresztowany na 1 miesiąc. Od 28 listopada 1986 roku był rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOS o kryptonimie „Brygada”.
Odznaczony: Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.