Warchalska Teresa

Zdjęcie

Urodziła się w 1951 r. w m. Faustynów

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od września 1980 roku należała do NSZZ „Solidarność” w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. W latach 1982 – 1986 sprawowała opiekę nad matką ukrywającej się Jadwigi Chmielowskiej, przewodniczącej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Dzięki niej możliwa była wymiana listów a czasem paczek pomiędzy najbardziej poszukiwaną przez SB na Śląsku osobą a jej matką. Zorganizowała sieć kontaktów. Współpracowała z Bożeną Hebrowską odpowiedzialną za funkcjonowanie poczty podziemnej. Nie zaprzestała działalności konspiracyjnej nawet w ciąży. Dzięki jej ofiarności Jadwiga Chmielowska (jedynaczka) mogła się ukrywać i prowadzić walkę o niepodległość Polski.