Warchalski Tomasz

Zdjęcie

Urodził się w 1955 r. w Sosnowcu

Matematyk. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. W latach 1979 – 1980 był zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych. Już 4 września 1980 roku przystąpił do tworzących się w ISS NSZZ „Solidarność”. W latach 1982 – 1986 sprawował opiekę nad matką ukrywającej się Jadwigi Chmielowskiej przewodniczącej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. Od stycznia 1982 roku do końca grudnia 1985 roku istniała regularna wymiana korespondencji pomiędzy osobą najbardziej poszukiwaną przez SB na Śląsku, a jej matką. Zorganizował sieć kontaktów, angażując niektórych członków swojej rodziny. Współpracował ze swoją żoną oraz z Bożeną Hebrowską, odpowiedzialną za funkcjonowanie poczty podziemnej. Dzięki jego działalności Jadwiga Chmielowska (jedynaczka) mogła się ukrywać i prowadzić działalność na rzecz niepodległości Polski. Zaangażowany był również w kolportaż pracy podziemnej.