Warisch Piotr

Zdjęcie

Urodził się 11 marca 1959 w Krakowie

Działał pod pseudonim „Artysta”. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ogłoszeniu stanu wojennego związał się z Nowohuckim MKS i podziemnym biuletynem „Budostalowiec”. W 1983 roku włączył się w struktury Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. W 1985 roku został zaprzysiężonym członkiem krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W latach 1983 – 1990 należał do redakcji czasopisma „Solidarność Zwycięży”, który z czasem zmienił się na „Solidarność Walcząca Zwycięży”, a później „Solidarność Walcząca”. Piotr Warisch stworzył liczne plakaty i grafiki, był także współtwórcą podziemnego komiksu „1478 Dni Nowej Huty”. W 1988 roku zajmował się drukiem. Po 1985 roku stał się bliskim współpracownikiem ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach, któremu projektował niezależne znaczki, medale, dyplomy i grafiki do wielu wydawnictw. W maju 1985 roku, został zatrzymany po demonstracji w Nowej Hucie i postawiony przed kolegium. Był zatrzymany również na 48 godzin w 1987 roku czasie wizyty Jana Pawła II w Częstochowie. W 2007 roku został odznaczony honorowymi medalami: „Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności” oraz „Pro Memoria Prasy Podziemnej”. Otrzymał także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Medal 100.lecia Niepodległości oraz Krzyż Solidarności
Walczącej.