Wawrzeń Izabella

Zdjęcie

Urodziła się 8 stycznia 1964 roku we Wrocławiu.

W latach 1981 – 1988 była zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności Walczącej”. W latach 1982 – 1987 wspomagała TKZ „Solidarność” MPK Wrocław. W 1983 roku została zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. Od 1983 roku do roku 1986 zbierała składki na rzecz NSZZ „Solidarność” w zajezdni przy ul. Legnickiej. W latach 1984 – 1986 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych. W trakcie swojej działalności zajmowała się również drukiem wydawnictw podziemnych, ich kolportażem, brała czynny udział w antyreżimowych demonstracjach.