Węgrzyn Wiktor

Zdjęcie

Urodził się 21 lipca 1939 roku w Warszawie, zm. 17 stycznia 2017 roku w Chicago.

Księgarz i mechanik samochodowy, twórca, komandor i prezes zarządu Motocyklowych Rajdów Katyńskich oraz inicjator i organizator Motocyklowych Zlotów na Jasnej Górze im. ks. ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W aktach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się notatka SB z przesłuchania przeprowadzonego 15 marca 1968 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na okoliczność rozpowszechniania przez Wiktora Węgrzyna „informacji o działaniach represyjnych funkcjonariuszy MO i ORMO podczas zamieszek studenckich w marcu 1968 roku” w Warszawie. W wyniku poinformowania Komitetu Powiatowego PZPR o sprawie, został zwolniony z pracy w Centrali Produktów Naftowych. W 1973 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i w Chicago założył warsztat samochodowy. W USA został członkiem jury Towarzystwa Krzewienia Nadziei, przyznającego nagrody osobom tworzącym na emigracji. Był również członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Chicago. Wspierał „Solidarność” oraz „Solidarność Walczącą” prowadząc zbiórki pieniężne. Od 1987 właściciel księgarni. W 2000 powrócił do Polski. W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.