Wertka Edward (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 11 października 1937 roku.

W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki dla rodzin osób internowanych. Podczas jednej z licznych manifestacji antyreżimowych w jakich brał udział, został postrzelony w rękę. W 1982 roku w związku z tym przeszedł na rentę inwalidzką. Zaangażował się w druk wydawnictw podziemnych redagowanych na terenie Lubina, a także wydawnictw „Solidarności Walczącej” z Wrocławia. Zajmował się również ich kolportażem.