Wiejacha Tomasz

Zdjęcie

Urodził się 5 października 1970 roku w Krakowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem prasy podziemnej. W jego domu rodzinnym funkcjonowała konspiracyjna drukarnia oraz tzw. skrzynka kontaktowa Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, „Solidarności Walczącej”, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Odbywały się w nim również spotkania konspiracyjne, dostawa i odbiór wydawnictw podziemnych, papieru, farby drukarskiej oraz pomocy humanitarnej rozdzielanej następnie pośród drukarzy, rodzin represjonowanych i więzionych działaczy, właścicieli mieszkań – skrzynek kontaktowych. Tomasz Wiejacha pomagał w druku w podziemnej drukarni u państwa Fryderyki i Macieja Łazarów w Krakowie – Płaszowie. Następnie razem z Pawłem Tarnawskim i Anną Dresler zaczęli wydawać konspiracyjne pismo adresowane do młodzieży szkół średnich pt. „Nasz Głos”. Razem zajmowali się jego rozprowadzaniem. W 2007 roku Tomasz Wiejacha został odznaczony medalem okolicznościowym „Niezłomnym w Słowie”.