Winciorek Wojciech Eugeniusz

Zdjęcie

Urodził się 4 września 1950 roku w Trzebnicy.

W latach 1977 – 1980 był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Brał udział w licznych akcjach ulotkowych i plakatowych. W latach 1977 – 1981 zajmował się kolportażem i drukiem niezależnych pism takich jak „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS „KOR”, „Opinia”, „Interrum”, „Podaj Dalej”, „Biuletyn Dolnośląski”. Od 1982 roku był działaczem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odpowiedzialnym za kontakty z podziemnym NZS. W 1985 roku został zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W ramach tej działalności kierował Biurem Zagranicznym. W latach 1982 – 1989 był współpracownikiem redakcji podziemnego pisma „Replika”.