Winnik Jan

Zdjęcie

Urodził się 22 kwietnia 1944 w Chodaczkowie.

W 1964 roku ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu, następnie studiował na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1964 -1968 należał do ZSP. W marcu 1968 roku brał udział w strajku na Politechnice Wrocławskiej, organizował kolportaż ulotek. W latach 1970 – 1979 pracował jako konstruktor technolog w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. W latach 1979 – 1981 był zatrudniony jako ślusarz-spawacz tamże. W sierpniu 1980 roku organizował KS w JZS. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Od września 1980 do czerwca 1981 roku przewodniczył KZ, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Fabrycznej „S” w JZS. W czerwcu 1981 roku został delegatem na I WZD Region Dolny Śląsk. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZR, wchodził w skład Prezydium ZR, był delegatem na I KZD, należał do KK. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 grudnia 1981 roku do 28 lipca 1984 roku pozostawał w ukryciu. Od 6 stycznia 1982 roku był poszukiwany listem gończym. Następnie został zwolniony z pracy. Był bliskim współpracownikiem RKS „S” Dolny Śląsk, konsultował (osobiście lub przez łączników) formy oporu z ukrywającymi się przywódcami podziemnych struktur (m.in.: Władysławem Frasyniukiem, Kornelem Morawieckim, Markiem Muszyńskim, Eugeniuszem Szumiejką). Organizował podziemne struktury w zakładach pracy. Kolportował wydawnictwa konspiracyjne, gromadził i publikował informacje o represjach. Organizował szkolenia drukarzy, współpracował z Radiem Wolna Europa, przekazywał informacje i komunikaty. Od 1982 roku współpracował z „Solidarnością Walczącą”, a od jesieni 1984 roku był jej zaprzysiężonym członkiem. W latach 1984 – 1987 był zatrudniony jako ślusarz w Spółdzielni Prodrem w Siechnicy. W latach 1984 – 1989 brał udział w akcji pomocy represjonowanym. 30 listopada 1984 współzakładał Komitet Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. W 1985 roku uczestniczył w głodówce rotacyjnej w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W latach 1986 – 1989 należał do Dolnośląskiej Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W dniach 25 – 28 sierpnia 1988 współorganizował Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Od 9 września 1988 roku należał do RKW „S” Region Dolny Śląsk. W latach 1988 – 1998 był właścicielem zakładu ślusarskiego. W 1989 organizował KO oraz „S” RI w terenie. W latach 1989 – 1990 był delegatem na WZD Regionu Dolny Śląsk, wchodził w skład Prezydium ZR, prowadził Dział Interwencji Związkowych. Od 12 września do 15 listopada 1980 roku był rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO we Wrocławiu w ramach SOR o kryptonimie „Redukcja”. Od 1982 w ramach SOR o kryptonimie „Ślimak”.