Wiśnieski Wojciech

Zdjęcie

Urodził się 19 listopada 1962 roku w Sandomierzu.

W 1979 roku rozpowszechniał ulotki i literaturę KPN na terenie Staszowa. Po wprowadzeniu stanu wojennego, na mocy postanowienia z dnia 10 lutego 1982 roku, został tymczasowo aresztowany za to, że w dniu 2 lutego 1982 roku przechowywał i rozpowszechniał plakaty z „napisami i rysunkami zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 24 lutego 1982 roku został skazany na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w zw. z art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Karę odbywał w więzieniu w Hrubieszowie. Dnia 25 maja 1983 roku na mocy uchwały Rady Państwa warunkowo zawieszono Wojciechowi Wiśnieskiemu odbycie reszty kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie darował Wojciechowi Wiśnieskiemu karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych przez 3 lata oraz skrócił okres próby do 31 grudnia 1985 roku. W tym czasie wstąpił do Solidarności Walczącej, w której działał do końca jej działalności. Po amnestii do 1989 roku kontynuował działalność kolportażową wydawnictw niezależnych, zajmował się również sitodrukiem. W 2021 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 54/2021 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.