Wiśniewski Zdzisław (Wrocław-Wschowa)

Zdjęcie

W latach 1986 – 1989 drukował we Wrocławiu czasopisma podziemne „Solidarność Walcząca” (Ziemia Wschowska) oraz „Niezależne Pismo Regionu »Ziemia Wschowska«/NSZZ »S«”, »Ziemia Wschowska« NSZZ »S«. Pisma te były rozprowadzane we Wschowie, Górze Śląskiej, Sławie Śląskiej i Lesznie.
Od lutego do lipca 1984 roku redaktorzy, drukarze i kolporterzy tych pism byli objęci śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej w Lesznie. 25 lipca 1984 roku postępowanie wobec nich zostało umorzone przez Sąd Rejonowy w Lesznie na mocy amnestii.