Wnuk Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się w 1953 roku w Łodzi.

31 sierpnia 1983 roku, w trakcie demonstracji przed Kościołem pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, został zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Od maja 1985 roku do czerwca 1989 roku był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Na terenie zakładu pracy, tj. Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi oraz w pobliżu miejsca zamieszkania (osiedla Teofilów i Żubardź) kolportował pisma podziemne w tym m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „CDN Głos Wolnego Robotnika”, „Głos Solidarności”. Od listopada 1987 roku był zaprzysiężonym członkiem łódzkiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W ramach tej działalności rozpowszechniał wydawnictwa konspiracyjne sygnowane przez SW, takie jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Wolność”, „Horyzont”, „Czas” i „Galicja”. Współpracował z redakcją łódzkiego pisma „Wolność”, na potrzeby którego od stycznia 1988 roku przekazywał, w celu publikacji na jego łamach, informacje o sytuacji w „Elcie” i nastrojach panujących wśród załogi. Był wykonawcą ulotek o treściach antykomunistycznych oraz uczestnikiem organizowanych w Łodzi i Pabianicach manifestacji ulicznych i w akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach. W 2020 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 275/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.