Wójcik Stefan

Zdjęcie

Urodził się 10 listopad 1921 roku, zm. 10 czerwca 1994 roku.

Był żołnierzem Armii Krajowej. W latach 1980 – 1981 należał do NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, a następnie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W grudniu 1982 roku, przed rozprawą w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Rzeszowie, wymusił z Januszem Szkutnikiem, zmianę zeznań świadka oskarżenia w sprawie przeciwko Jerzemu Ziobro ze Strzyżowa. Od marca 1983 roku szefował „Solidarności Walczącej” Grupie Strzyżów. W maju tego samego roku wszedł w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Od marca 1983 roku był członkiem grupy kontrwywiadu SW na terenie woj. rzeszowskiego. Ujawniał kontakty i spotkania działaczy NSZZ „Solidarność” z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie przesłuchiwany i szykanowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego a następnie Służbę Bezpieczeństwa.