Wojnar Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1948 r. w m. Bielsko-Biała.

W 1980 roku był zatrudniony jako matematyk w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. We wrześniu 1980 roku wszedł w skład Komitetu Załozycielskiego NSZZ „Solidarność” organizowanych w Instytucie przez Jadwigę Chmielowską – inżyniera projektanta. Wziął udział w rejestracji KZ w MKS Hucie Katowice. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „S” w ISS. Od stycznia 1982 roku był głównym łącznikiem ukrywającej się – od 13 grudnia 1981 roku aż do roku 1990 – Jadwigi Chmielowskiej. Współorganizował biuletyn „Szeptem” ukazujący się od pierwszych dni stycznia 1982 roku. Kolportował miesięcznik „Niepodległość” sygnowany Warszawa-Katowice, następnie kolportował pisma LDP-N-u. Był również łącznikiem pomiędzy RKK Regionu Ślasko-Dąbrowskiego NSZZ „S” a oddziałem „Solidarności Walczącej”. Organizował główne punkty kolportażu od Rybnika do Olkusza i od Tarnowskich Gór do Tychów. Był najbliższym współpracownikiem Jadwigi Chmielowskiej przewodniczącej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, bardzo często ją zastępował. Utrzymywał bezpośrednie kontakty z dr. Edwardem Sołtysem – szefem grupy doradców RKK oraz z komórką zrzeszającą sędziów, prokuratorów i adwokatów współpracujących z podziemiem.