Wojtasik Ryszard

Zdjęcie

Urodził się 13 grudnia 1948 roku w Jarosławiu.

W okresie stanu wojennego współpracował z osobami tworzącymi Radio „Solidarność”. Konstruował podzespoły do nadajników radiowych. Od 3 czerwca 1983 roku, w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Pismo”, inwigilowany i rozpracowywany. Wobec Ryszarda Wojtasika wszczęte było postępowanie prokuratorskie za działalność w Radiu „Solidarność Walcząca” we Wrocławiu. W wyniku złożenia dobrowolnych zeznań, odstąpiono od kontynuowania postępowania.