Wolf Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 7 grudnia 1959 roku w Warszawie.

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Hutcie Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach MRKS. Drukował konspiracyjne czasopisma: „CDN”, „GWR”, „Głos Wolnego Hutnika”. Kolportował „Robotnika” oraz „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. Szefował warszawskim grupom emitującym podziemne programy telewizyjne. W latach 1988 – 1989 należał do redakcji konspiracyjnego pisma „CDN – Głos Wolnego Robotnika”.