Wróblewski Edward

Zdjęcie

Urodził się 17 sierpnia 1949 roku w Myszęcinie, a zmarł 16 października 2011 r. w Gliwicach.

Pracował jako mechanik w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego, Przemysłu Węglowego (KBMPW) „FAMONT”- zakład „FADOM” (Fabryka Domów) w Gliwicach, następnie jako kierowca na „Bazie Sprzętu i Transportu” tego samego Kombinatu. Należał do NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym ściśle współpracował ze Zbigniewem Sawickim. Organizował fundusze na działalność konspiracyjną. Od 5 listopada 1982 roku do 9 grudnia 1982 roku był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu – Zaborzu. W 1985 roku, razem ze Zbigniewem Sawickim, przyłączył się do gliwickiej grupy „Solidarności Walczącej”, oddział Katowice. W ramach działalności w tej organizacji zajmował się organizowaniem funduszy i kolportażem prasy SW. Był wielokrotnie aresztowany i inwigilowany metodami operacyjnymi. Rozpracowywany przez SB Katowice w SOR o kryptonimie „Balon”.