Wryszcz Edward (Jelenia Góra)

Zdjęcie

Urodził się 4 lutego 1945 w Majdanie Nowym.

W 1970 roku ukończył Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Piechowicach. W latach 1964 – 1966 odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1966 – 1990 pracował kolejno jako ślusarz, tokarz, i nauczyciel zawodu w Dolnośląskich Zakładach Maszyn Elektrycznych Karelma w Piechowicach koło Jeleniej Góry. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ Solidarność” i wszedł w skład KZ w Karelmie. Z żoną Celiną, współtworzył codzienne audycje informacyjne w zakładowym radiowęźle. Kolportował prasę związkową m.in. „Solidarność Jeleniogórską”, „Odrodzenie”, „Tygodnik Solidarność”, „Solidarność Dolnośląską”. W 1981 działał w KKK „S” POiW (reprezentował nauczycieli zawodu w szkołach przyzakładowych w woj. jeleniogórskim nieobjętych Kartą Nauczyciela). Dzień po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk włoski w Karelmie, w konsekwencji czego został zatrzymany i przesłuchany. 27 grudnia 1981 roku został ponownie zatrzymany, internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach. 15 listopada 1982 roku został zwolniony. Od listopada 1983 roku do września 1986 roku należał do TKK „S” Regionu Jeleniogórskiego. W latach 1983 – 1989 był członkiem Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W latach 1983 – 1989 kolportował ulotki i wydawnictwa podziemne Piechowicach i Jeleniej Górze m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Dywanik”, „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”. W latach 1984 – 1985 był współpracownikiem redakcji (m.in. z Władysławem Niegoszem i Marianem Zagórnym) zakładowego podziemnego pisma „Solidarności Walczącej” pt. „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, był również autorem winiety pisma i tekstów. W 1985 roku został zwolniony z pracy i przywrócony przez Sąd Pracy we Wrocławiu. 23 października 1986 roku był współautorem i sygnatariuszem listu do Sejmu PRL m.in. w obronie więzionego Władysława Frasyniuka. W 1989 przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu „S”, następnie KZ „S” w Karelmie. Do 8 maja 1984 roku był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS o kryptonimie „Siatka”; od 16 kwietnia 1985 roku do 15 kwietnia 1987 roku w ramach SOS o kryptonimie „Działacze”. Do 5 lipca 1989 roku w ramach KE o kryptonimie „Fotograf”. Od 5 lipca do 19 października 1989 w ramach SOR.