Wyganowski Zbigniew

Zdjęcie

Ur. 26.03.1934 Gołębiewko Oficer na statku ( radio-oficer ) prowadził działalność związkową w

Polskich Liniach Oceanicznych. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB w celu znalezienia

dowodów na nielegalną działalność opozycyjną. Pomógł Romanowi Zwiercanowi w transporcie z

południa Polski na Pomorze maszyny do druku.