Zabierowski Mirosław

Zdjęcie

Urodził się w 1950 r. w m. Brzeg Dolny

Członek „Solidarności Walczącej”. We wrześniu 1967 roku, jako uczeń IX LO we Wrocławiu utworzył patriotyczną, antysowiecką, szkolną gazetkę ścienną pt. „Kosmos Logos” i koło uczniowskie pod tą sama nazwą. Dyskryminowany przez SB w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, udzielał pomocy innym dyskryminowanym naukowcom. W 1984 roku został zwolniony dyscyplinarnie z oskarżenia o działalność opozycyjną oraz wspieranie Andrieja Saharowa. Współpracował z podziemnymi strukturami Krakowa, Częstochowy, Oleśnicy, Kluczborka, Warszawy. Transportował prasę podziemną do Czechosłowacji w tym m.in. „Biuletyn Dolnośląski”. Wiosną 1984 roku spotkał się z attache wojskowym ambasady USA w Belgradzie z misja uwolnienia działaczy podziemia Z. Gluzy oraz dr W. Myśleckiego działacza „Solidarności Walczącej”. Dyplomacie amerykańskiemu przedstawił też program i założenia „Solidarności Walczącej”. Przewoził korespondencję od kierownictwa „Solidarności Walczącej” do ważnych instytucji i osób na zachodzie m.in. do radia RWE i do Rządu Londyńskiego. Kontaktował się z polskimi działaczami niepodległościowymi w Skandynawii. Będąc szykanowany w pracy nie zaprzestał działalności organizacyjnej i informacyjnej.