Bartosiak Joanna (dawniej Żabnicka) (Jastrzębie - Zdrój)

Zdjęcie

Urozdiła się w 1971  w m. Nowy Dwór Gdański .

Przedsiębiorca.
W 1987 roku kolportowała podziemne czasopisma, brała udział w akcjach ulicznych związanych z plakatowaniem i rozprowadzaniem ulotek. Była kurierem przewożącym podziemne wydawnictwa na odcinku Jastrzębie-Zdrój – Wrocław. W 1988 roku uczestniczyła w obozie opozycyjnych środowisk młodzieżowych w Walimiu. W sierpniu tego samego roku, w czasie strajków w Jastrzębiu Zdroju, pomagała w drukowaniu i przenoszeniu gazety strajkowej między MKS, a strajkującymi w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”. W trakcie jednego z transportów została zatrzymana przez SB i była przetrzymana przez 48 godzin w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Jastrzębiu-Zdroju. We wrześniu 1988 roku została współzałożycielką Międzyszkolnego Komitetu Oporu w Jastrzębiu-Zdroju i redaktorem czasopisma „Zsyp”. Organizowała także spotkania opozycyjnych organizacji młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 1988 roku jastrzębski Międzyszkolny Komitet Oporu nawiązał współpracę z katowickim oddziałem „Solidarności Walczącej”, co zapewniło tej organizacji wsparcie poligraficzne i konieczny do drukowania sprzęt. W 1989 roku Bartosiak rozpoczęła współpracę z Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej”. W 2010 roku rozpoczęła współpracę z Inicjatywą Społeczną “Pamięć Jastrzębska”.