Zadrożny Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 22 listopada 1954 roku we Wrocławiu.

We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ ,.Solidarność”. Był współorganizatorem i nieformalnym przywódcą strajku w zakładzie pralek w „Predom-Polar” we Wrocławiu. W marcu 1981 roku został członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność ZZSD „Predom-Polar” we Wrocławiu oraz delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk. Od listopada 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” Polar we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, współorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym w Zakładzie „Predom-Polar”. 1 lutego 1982 roku za swą działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 29 kwietnia 1982 roku. W dniu 25 maja 1982 roku został zwolniony z pracy. Przywrócono go w sierpniu 1983 roku. 27 stycznia 1984 roku został aresztowany i skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Był również współzałożycielem zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych oraz podziemnego pisma „U nas”. Działał jako kolporter wydawnictw podziemnych w tym m.in. „Z Dnia na Dzień” oraz „Solidarności Walczącej”. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 384/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.