Zadworny Adam Bogusław

Zdjęcie

Urodził się 6 listopada 1967 roku w Szczecinie.

W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1985 roku nawiązał kontakt z KPN oraz współzałzakładał Federację Młodzieży Walczącej w Szczecinie. W latach 1985 – 1987 był współzałożycielem i organizatorem – wraz z Robertem Naklickim, Krzysztofem Wojtasiakiem, Ewą Woźniak – oraz autorem, redaktorem i drukarzem podziemnego czasopisma FMW pt. „Lustro”. 3 maja 1985 roku został zatrzymany po demonstracji i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę aresztu z zamianą na karę grzywny. W 1985 roku przyłączył się również do struktur „Solidarności Walczącej”, Ruchu WiP oraz międzyuczelnianej podziemnej struktury NZS. W latach 1986 – 1988 był autorem i drukarzem pisma SW „Gryf”. W latach 1987 – 1988 autorem pisma podziemnego „Wolność i Pokój” oraz kolporterem wydawnictw podziemnych w środowisku studenckim i młodzieży szkolnej. W latach 1987 – 1989 współzakładał, a następnie był autorem i redaktorem pisma NZS „Czarna Skrzynka”. W 1988 roku został zatrzymany na 48 godzin. W latach 1988 – 1989 należał do KKK NZS, i był związany z Centrum Informacji Akademickiej. W sierpniu 1988 roku wziął udział w strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście oraz wchodził w skład grupy pomocowej odpowiedzialnej za aprowizację. Wiosną 1989 roku współorganizował i był członkiem KS w trzydniowym strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Szczecińskim (m.in. z postulatami przywrócenia NZS i usunięcia rektora Edwarda Homy). Od 1990 roku zawodowo związany z mediami.
W 1985 roku był rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS o kryptonimie „Podrzutka”. W 1987 roku w ramach SOS o kryptonimie „Kontakt”/”Marzanna”. W 1987 – 1988 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach SOR o kryptonimie „Zespół”. W latach 1988 – 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR o kryptonimie „Zrzeszenie”. W 1988 roku w ramach SOS o kryptonimie „Rocznica”/”SOS” oraz „Pika”. W latach 1988 – 1989 ramach SOS o kryptonimie „Pasieka”.