Zając Aleksander (Berlin)

Zdjęcie

Urodził się 29 sierpnia 1954 roku w Pionkach.

Magister inżynier technologii żywności. Działacz opozycji antykomunistycznej, zaprzysiężony członek „Solidarności Walczącej”. Od końca 1981 roku przebywa na emigracji. Był założycielem i wieloletnim przewodniczącym Arbeitsgruppe „Solidarność” Eschweiler – Aachen e.V., przedstawicielem Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów – NZS na Zachodzie oraz europejskim koordynatorem Światowego Porozumienia Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO). W latach 1983 – 1988 współorganizował wiele demonstracji pod Ambasadą PRL w Kolonii. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, organizował wystawy o NSZZ „Solidarność”w Eschweiler i w Aachen. Arbeitsgruppe „Solidarność” współdziała z Centrum Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz z „Solidarnością Walczącą”, z którymi podpisano umowy o współpracy. Wspomagał finansowo fundusz wydawniczy NSZZ Solidarność Regionu Środkowo – Wschodniego i Pomorza Zachodniego, fundusz dla strajkujących robotników, fundusz pomocy prasie podziemnej przy CSSO. Pomagał finansowo NZS – owi w Warszawie i Krakowie, Solidarności Podbeskidzia i „Solidarności Walczącej”. Wsparł finansowo Komitety Obywatelskie w Tychach i Bielsku Białej. Współpracował z Grupą Roboczą Solidarności w Kolonii i Berlinie, Solidarnością Wolnych Polaków w Bawarii, Towarzystwem Solidarności w Berlinie Zachodnim oraz Hilfskomitee Solidarność w Moguncji i ich przedstawicielami Edwardem Klimczakiem i Andrzejem Wirgą. W ramach CSSO z Biurem Koordynacyjnym „Solidarności” za Granicą w Brukseli i Paryżu, Mirosławem Chojeckim ( Paryż), Andrzejem Błaszczyńskim (USA), Romanem Śmigielskim (Dania), Józefem Lebenbaumem (Szwecja), Jerzym Jankowskim (Norwegia). Po zakończeniu w 1990 roku działalności niepodległościowej Aleksander Zając został działaczem społecznym i polonijnym. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.