Zając Robert

Zdjęcie

Urodził się w 1969 roku w m. Warszawa

Od połowy lat osiemdziesiątych rozklejał własnoręcznie robione ulotki z napisem „Solidarność” w pobliżu miejsca zamieszkania i szkoły. W 1986 roku współorganizował nieformalną grupę opozycyjną w Zasadniczej Szkole Budowlanej nr 2 w Warszawie, której członkowie kolportowali ulotki oraz uczestniczyli w antyreżimowych manifestacjach. W 1987 roku przystąpił do Ruchu Politycznego „Wyzwolenie”. Zajmował się kolportażem wydawnictw w tym m.in. tytułów: „Wyzwolenie”, „Kontakt”, „Dekada”, „Solidarność Walcząca”. Pomagał też w pracach podziemnej drukarni, która mieściła się przy ul. Wilanowskiej w Warszawie. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 321/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.