Zaleski Roman

Zdjęcie

W latach 1988–1992 działał w „Solidarności Walczącej”. Udzielał znaczącej pomocy w zakresie sprzętu, materiałów, szkoleń i informacji działaczom niepodległościowym Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Rosji.