Zarosiński Bartłomiej

Zdjęcie

Urodził się w 1970 roku w m. Szczecin

W latach 1987 – 1990 prowadził działalność konspiracyjną. Należał do Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Uczestniczył w happeningach, akcjach ulotkowo-kolportażowych przed ważnymi rocznicami oraz w akcjach malowania antyreżimowych haseł w miejscach publicznych. Regularnie utrzymywał kontakty z innymi działaczami, angażującymi się w działalność antykomunistyczną. Brał udział w licznych w manifestacjach, akcjach propagandowych i protestacyjnych, organizowanych przez „Solidarność” i ugrupowania niepodległościowe dążące do obalenia systemu komunistycznego w Polsce. Współorganizował wiece i manifestacje w kolejne rocznice Grudnia ’70, Sierpnia ’80 i świąt narodowych. Zajmował się drukiem wydawnictw bezdebitowych, pism i ulotek sygnowanych przez FMW, Solidarność Walczącą, Ruch Wolność i Pokój oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Prowadził akcje kolportażowe na terenie VIII LO i Zespołu Szkół Zawodowych Zarządu Portu Szczecin. W związku z działalnością konspiracyjną był objęty stałą kontrolą operacyjną przez szczecińską SB. Był kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i ostrzegany wydaleniem ze szkoły. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 147/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.