Żelazny Marek

Zdjęcie

Urodził się 1 października 1967 roku w Katowicach.

W 1985 roku ukończył naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. W latach 1985 – 1987 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981 – 1985 należał do nieformalnej grupy młodzieżowej kolportującej ulotki i malującej antyreżimowe hasła na murach. Pełnił funkcję drużynowego 118. Drużyny Harcerskiej w Katowicach. Była to struktura niezależnego harcerstwa prowadzonego przez ks. Stefana Czermińskiego. Dwukrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W latach 1984 – 1990 był zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. Organizował struktury SW w byłych województwach: katowickim, bielskim i opolskim. W 1986 roku współzakładał konspiracyjne NZS na Uniwersytecie Śląskim. Organizował także akcje ulotkowe, manifestacje antyreżimowe oraz druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, głównie SW i NZS. 10 stycznia 1987 roku uczestniczył w II Krajowym Zjeździe NZS w Warszawie. We wrześniu 1987 roku został relegowany z Uniwersytetu Śląskiego po czym podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 15 grudnia 1987 roku został zatrzymany na 48 godzin przez SB, a jego mieszkanie zostało przeszukane. Po 1990 roku zaczął prowadzić własne biuro podróży „Sunny Holiday” w Katowicach.