Zenger Marek

Zdjęcie

Urodził się w 1968 r. we Wrocławiu

Inżynier informatyk. W 1989 roku ukończył Wieczorowe Technikum Kolejowe we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych tamże. W latach 1982 – 1989 działał w strukturach opozycji demokratycznej. W ramach tej działalności uczestniczył w działalności młodzieżowych organizacji niezależnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1984 – 1988, zajmował się drukowaniem pism podziemnych – m.in. „Impuls”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Iskierka”, „Foto Iskra”. Był współredaktorem i autorem tekstów do Niezależnego Biuletynu Młodzieży „Impuls”. Współredagował i pisał artykuły także do konspiracyjnych gazetek zakładowych „Iskierka” i „Foto Iskra”. Uczestniczył w antyreżimowych demonstracjach ulicznych. Należał do komitetu strajkowego w ZNTK Wrocław w 1988 roku, był również członkiem podziemnych struktur Solidarności w ZNTK Wrocław, a także wchodził w skład prezydium komisji zakładowej w ZNTK Wrocław.