Zgirska Mirosława

Zdjęcie

Urodziła się w 1952 roku w Gdańsku

Była zatrudniona w PTSB „Transbud” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Od 1985 roku do stycznia 1986 roku brała czynny udział w pracach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Była działaczką opozycyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej oraz „Solidarności Walczącej”. W jej mieszkaniu mieścił się tzw. punkt kolportażowy SW. W dniu 14 stycznia 1986 roku została zatrzymana za udział w pracach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, kolportaż podziemnych wydawnictw oraz organizowanie emisji audycji Radia „Solidarność”, a następnie przewieziona do Aresztu Śledczego w Gdańsku. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku umorzono postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1986 roku na mocy amnestii. Tego samego dnia uchylono wobec Mirosławy Zgirskiej areszt. W 1987 roku wyemigrowała do Australii. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 170/2018 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.