Zgłobicki Jan (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 8 kwietnia 1933 roku w Podhajce.

W latach siedemdziesiątych XX w. był kolporterem wydawnictw Komitetu Obrony Robotników (KOR). W trakcie stanu wojennym ukrywał działaczkę „Solidarności” Elżbietę Kwiatkowską. Od 1981 roku do roku 1990 kolportował wydawnictwa „S” i „Solidarności Walczącej”. W związku z ww. działalnością był wielokrotnie zatrzymywany przez SB, a w jego mieszkaniu przeprowadzano liczne rewizje. Uczestniczył w antyreżimowych demonstracjach. Działał również w Duszpasterstwie Ludzi Pracy oraz współpracował z podziemnymi komisjami zakładowymi „Solidarności”.