Zieliński Andrzej (Tczew)

Zdjęcie

Urodził się w 1930 roku w m. Tczew

W latach 1981 – 1989 był zaangażowany w druk i kolportaż podziemnej „Gazety Tczewskiej” oraz innych wydawnictw konspiracyjnych. Współorganizował msze w intencji Ojczyzny w parafiach w Tczewie oraz brał udział w akcji bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Współpracował z Solidarnością Walczącą Oddział Trójmiasto. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 302/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.