Zieliński Władysław Stefan

Zdjęcie

Urodził się 2 września 1964 roku w Nowej Dębie.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Katowicach. We wrześniu 1981 roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego tamże i wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W tym samym okresie został członkiem wspierającym KPN. 1 maja 1982 roku został aresztowany pod zarzutem plakatowania i malowania haseł antypaństwowych na terenie Nowej Dęby i Rozalina. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na podstawie dekretu o stanie wojennym skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Był więziony kolejno w Sandomierzu, Załężu i Hrubieszowie. Uczestniczył w grupowej głodówce w Hrubieszowie w proteście przeniesienia ich na oddział z więźniami kryminalnymi. Zwolniony po roku na podstawie aktu łaski wydanego przez H. Jabłońskiego wobec małoletnich i kobiet. Po wyjściu z więzienia kolportował wydawnictwa podziemne pozyskiwane od Ryszarda Kostrzewy z Łodzi, którego w Hrubieszowie. W 1988 roku wstąpił do „Solidarności Walczącej”, której został zaprzysiężonym członkiem. Prowadził działalność kolportażową w oparciu o dostawy pisma „Solidarność Walcząca” z Wrocławia, a później pisma „Galicja” z Rzeszowa.