Znamierowski Alfred

Zdjęcie

Urodził się 21 czerwca 1940 roku w Warszawie, zm. 23 października 2019 roku w Pradze.

W latach 1966 – 1978 pełnił funkcję redaktora, a następnie starszego redaktora w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Współpracował również z paryską „Kulturą”. W latach 1985 – 1994 był redaktorem w sekcji polskiej Głosu Ameryki w Waszyngtonie. W latach 1987 – 1989 korespondentem Głosu Ameryki w Watykanie, zaś w latach 1993 – 1994 w Warszawie. W latach 1981 – 1987 działał w Ruchu Społeczno-Politycznym POMOST jako prezes oddziału w San Diego (Kalifornia). W 1985 roku wszedł do władz naczelnych oraz został przedstawiciel (lobbystą) w Waszyngtonie. Pełniąc tę ostatnią funkcję utrzymywał kontakty robocze z Białym Domem, Kongresem i Departamentem Stanu oraz ułatwiał takie kontakty odwiedzającym USA działaczom polskiej opozycji niepodległościowej. Pilotował prace legislacyjne wieńczące w 1985 roku prowadzoną przez trzy lata akcję POMOSTu „Odrzucić Jałtę”, formalnym potępieniem przez Kongres USA interpretacji Układów Jałtańskich jako uprawniających ZSRR do dominacji nad Europą Środkowo-Wschodnią. Od 1988 roku należał do „Solidarności Walczącej”. Był autorem licznych artykułów i felietonów politycznych w pismach: „Polska w Europie” (Paryż), „Kultura” (Paryż), „Wiadomości-Na Antenie” (Londyn), „Po Prostu” (San Diego), „Pomost” (Chicago), „Gazeta” (Toronto) i „Relax” (Chicago) i w polskiej prasie podziemnej (pseudonim Michał Kozak). Był także autorem projektu konstytucji RP, opublikowanej w 1989 roku w prasie podziemnej. Po powrocie do Polski w czerwcu 1994 roku objął stanowisko Dyrektora Wydawnictwa „Spotkania”. W 2007 roku otrzymał Krzyż Zasługi.