Żołnierek Kazimierz (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się w 1947 roku w m. Wałbrzych

W latach 1965 – 1992 był zatrudniony jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu. W czerwcu 1976 roku i w grudniu 1978 roku organizował strajki w ww. kopalni. W dniach 27 – 31 sierpnia 1980 roku, zorganizował strajk w szybie Chwalibóg KWK „Thorez”. Od września 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”, współorganizował Komitet Założycielski i został członkiem. W latach 1980 – 1981 kolportował prasę związkową, w tym m.in. „Biuletyn Informacyjnego MKZ Województwa Wałbrzyskiego”, „Niezależne Słow” i „Tygodnik Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 15 grudnia 1981 roku brał udział w strajku w KWK Thorez i był członkiem KS. 17 grudnia 1981 roku został aresztowany. Areszt uchylono 21 grudnia 1981 roku. 3 lutego 1982 roku, wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, Kazimierz Żołnierek został uniewinniony. W latach 1982 – 1989 kolportował wydawnictwa podziemne w Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w tym m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Niezależne Słowo”, „Tygodnik Mazowsze”, a także ulotki i druki okolicznościowe. W latach 1984 – 1985 był członkiem Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu, a w latach 1985 – 1989 współorganizatorem Mszy za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach św. Józefa Robotnika, św. Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu. W latach 1987 – 1989 należał do nieformalnej grupy związanej z Krzysztofem Bedką, działającej w KWK „Thorez” i KWK „Victoria” W 2015 roku na podstawie postanowienia nr 356/2015 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Żołnierek został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.