Zrobek Ireneusz

Zdjęcie

Urodził się 13 stycznia 1964 r. we Wrocławiu.

W latach 1982 – 1989 działał w strukturach „Solidarności” oraz „Solidarności Walczącej”. Kolportował czasopisma i druki ulotne, brał udział w manifestacjach i strajkach głodowych (Kraków-Bieżanów) oraz w uroczystościach patriotycznych organizowanych w rocznice śmierci bł. ks. J. Popiełuszki. Podejmował także inne formy działalności w strukturach obu organizacji. Za działalność opozycyjną wielokrotnie był bity i aresztowany. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.