Zwyrblis Zdzisław

Zdjęcie

Urodził się 2 kwietnia 1956 roku w Szczecinie.

Od 1988 roku był działaczem „Solidarności Walczącej”. Brał udział w antyreżimowych demonstracjach, kolportował ulotki oraz prasę SW na terenie Szczecina. Współpracował z „Federacją Młodzieży Walczącej” oraz „Akcją Bezpośrednią”. Był rozpracowywany przez SB w sprawie o kryptonimie „KDH”.