Żymańczyk Zofia

Zdjęcie

Urodziła się w 1935 r. m. Świdowa (pow. Czortików)

Działała pod pseudonimem „Nauczycielka”. Była organizatorką grupy konspiracyjnej nauczycieli i uczniów w Technikum Kolejowym we Wrocławiu. Do działalności konspiracyjnej wprowadziła bardzo wiele cennych osób z kręgów swej rodziny, uczniów i znajomych. Oddała swoje dokumenty osobie ukrywającej się i poszukiwanej oficjalnie opublikowanym listem gończym. Jej mieszkanie służyło jako kryjówka dla osób poszukiwanych w związku z ich działalnością opozycyjną oraz jako lokal do spotkań konspiracyjnych w tym m.in. do spotkania Kornela Morawieckiego z prof. Romualdem Kukołowiczem. Zofia Żymańczyk, a także osoby z nią związane były rozpracowywane przez SB jako podstruktura „Solidarności Walczącej” oznaczona kryptonimem “Kapiszon”.