Zyska Ireneusz (Wałbrzych-Świebodzice)

Zdjęcie

Urodził się 5 sierpnia 1969 roku w Świebodzicach.

W latach 1986-1990 należał do Młodzieżowego Ruchu Oporu. Brał udział w akcjach ulotkowych, plakatowych, w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach i manifestacjach. Był redaktorem i wydawcą pisma młodzieżowego o charakterze satyryczno-politycznym pt. „Prawda”. Uczestniczył w kilku obozach szkoleniowych dla młodzieży związanej z opozycją antysystemową. Był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej Dolny Śląsk.
Współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Kolportował wydawnictwa niezależne.